SAFRANBOLU BELEDİYESİ 2019 / HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1-Tarihi Çarşı bölgesi 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve eklerinin görüşülmesi. (İmar Kom.) ...

24/05/2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEM MADDESİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinde yer alan “Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde belediye meclisini bir y...

SAFRANBOLU BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Belediye Meclisi, 02/05/2019 Perşembe günü saat 17.30′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de...

SAFRANBOLU BELEDİYESİ NİSAN 2019 MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1-Meclis 1. Başkan Vekili seçimi. (Gizli oy) “5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi gereği 2 yıl görev yapmak üzere” ...

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 MART AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN­TISI GÜNDEMLERİ

Belediye Meclisi, 04/03/2019 Pazartesi günü saat 16.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de&...