İTFAİYE


Misyonumuz:          
                                                                          
*Kanunla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde İtfaiyecilik hizmeti sunar.                
*Safranbolu Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ; Halkımızı, kurum ve kuruluşları her türlü yangın, kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durum durumlardan kurtarmak ve bilgilendirme hizmeti sunmak.     
           
Vizyonumuz:   
                                                                                
  * Olaylara etkin ve çabuk müdahale 
  *Yeterli sayıda iyi yetişmiş personel 
   *Personel ve teçhizatımızla yüksek standarda ulaşmak
                                  
 
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ
 
1-Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.
2-Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek.
3- Su baskınlarına müdahale etmek,
4- Doğal afetler ve olağan üstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
5- Bakanlar kurulunun27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile Resmi Gazete'nin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" ve Bakanlar Kurulunun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile Resmi Gazete'nin 09.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerini içermektedir.
6- 5 / 6 / 1964 tarihli ve 6/3150 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan sivil savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve seyrekleştirme, planlama ve diğer hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan İtfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal ( NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
7- Halkı, kurum ve kuruluşları İtfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
8- Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü İtfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının İtfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
9- Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
10- Belediye sınırların içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karşılığınca temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek a) Talep edilmesi halinde Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak, b) İmar planlarına göre parlayıcı ve patlayıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, c) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
11-Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
 

Bunları Biliyor musunuz?
İhbar geldiğinde bir ekibin tam teçhizat hazırlanıp hareket etmesinin 30 saniye sürdüğünü,
Bir ev yangınında yangın yerinin sıcaklığının en az 900 santigrat dereceye yükselebildiği.
Oksijen tüpünün vanasındaki metal aksama gres veya madeni yağ bulaşırsa tüpün patladığını,
İtfaiyecinin yangın müdahale teçhizatının ağırlığının yaklaşık 15 kğ olduğunu,
İtfaiye aracından sıkılan suyun tuğla duvarı deldiğini ve bir arabayı sürükleyebildiğini,
İtfaiyeci yangın müdahale kıyafetinin 500 santigrat derecede rahat bir şekilde çalışma sağlayabildiğini,
Bir itfaiyeci yeri geldiğinde bir doktor, bir mühendis, bir öğretmen, bir priskolog, bir kimyager biligisine sahib olması gerektiğini,
Yangında ölen kazazedelerin daha çok yanarak değil dumandan zehirlenerek öldüğünü,
Türkiye de ilk itfaiyecilerin Osmanlı zamanında külhanbeylerinden oluştuğunu, adlarının tulumbacı olduğunu, yangınlara nara atarak ve mani söyleyerek gittiklerini ve diğer mahalle tulumbacılarıyla rekabet içinde olduklarını,
Yangın yerinde ortaya çıkan karbon monoksit gazının üç solumada bir insanın hayatını sonlandırdığını,
Bir itfaiyeci aracının dünya standartlarına göre olay yerine 6 dakikada varması gerektiğini,
Bir sigara yanarken, ucundaki köz yaklaşık 1204 fahrenheit sıcaklığa çıkar. 700 °C olarak da gösterildiğini,
Küçük bir kıvılcımın alev aldıktan yaklaşık 2 buçuk dakikada bir metre yüksekliğinde alevleri olan bir yangın haline dönüştüğünü...
 
 

Bir cismin ateş içerisinde kalarak külleşmesi ve bunun büyük boyutlarda olması yangın adını alır. Bir doğal afet olan yangın yapay yollardan da çıkarılabilir. Canlı ve cansız ne varsa içine alıp yok eden yangını biraz inceleyelim.

Yangın en çok canlı hayatını, yerleşim yerlerini ve ormanları tehdit etmektedir. Bu sebepledir ki en çok korkulan doğal afetlerden biridir. İnsanların emek emek elde ettikleri mal varlıklarının ve daha da önemlisi canlarının dakikalar içinde yok olmasına neden olabilmektedir.

Maddeler halinde yangından korunma yolları şu şekilde sıralanabilir:

– Ateş çıkaran kaynaklar çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulmalıdır.

– Yangının ciddiyeti konusunda tüm insanlar ve özellikle çocuklar eğitilmelidir.

– Ateş kaynaklarının yakınlarına tutuşan/yanıcı madde konulmamalıdır.

– Yangın söndürme sistemleri her türlü binada bulundurulmalıdır.

– “110” itfaiyenin numarasıdır ve herkes tarafından ezbere bilinmelidir.

– Binalardaki elektrik tesisatları ve evlerimizdeki kendi elektrik tesisatlarımız belirli periyotlarla kontrol ettirilmelidir.

– Ormanlara cam, şişe gibi maddeler atılmamalıdır. Bu gibi cisimler mercek görevi yaparak Güneşi odaklayıp ormanlarda yangın çıkartmaktadır.

– Pikniğe gittiğimizde mangal ateşini mutlaka söndürmeliyiz.

 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres : Yeni Mahalle Sadri Artuç Caddesi Belediye İş Merkezi 78600 Safranbolu / Karabük
Telefon : 0 370 712 41 14
Fax : 0 370 712 41 15
Email : itfaiyemudurlugu@safranbolu.bel.tr

 

 
 

Yayınlanma tarihi: 01/05/2018