SAFRANBOLU BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNİN KAYNAĞINDA TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ İHALESİ İPTAL İLANI


İLGİ: Temizlik İşleri Müdürlüğünün 09/01/2019 gün ve 03 sayılı olur yazısı

İlçemiz Belediye Sınırları İçindeki Geri Dönüşüm Malzemelerinin Kaynağında Toplanması ve Değerlendirilmesi İşi 09/01/2019 Çarşamba günü saat 15:30’da 2886 sayılı Kanunun 45 maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile ihalesinin duyurusu yapılmıştır
İlgi sayılı olur ile Çevre ve Şehircilik Bakanı sayın Murat KURUM’un 05/01/2019 tarihinde Safranbolu ziyareti sırasında sıfır atık projesi kapsamında Karabük ilini pilot bölge ilan edilmiştir.
Bu sebeple 09/01/2019 Çarşamba günü saat 15:30’da yapılacak olan İlçemiz Belediye Sınırları İçindeki Geri Dönüşüm Malzemelerinin Kaynağında Toplanması ve Değerlendirilmesi İşi ihalesinin “Madde-11: Belediye Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeninin ihale yapmama kararına itiraz edilemez.” Hükmü uyarınca ihalenin İPTALİNE karar verilmiştir.
İlanen duyurulur


Yayınlanma tarihi: 09/01/2019