RAMAZAN AYI BOYUNCA İLÇEMİZ MİSAK-I MİLLİ MEYDANINDA KURULACAK RAMAZAN STANDLARININ 36 GÜNLÜK KULLANIM İLANI


İlçemiz Misak-ı Milli Meydanında kurulacak olan ramazan stantları; 05 Mayıs – 09 Haziran 2019 tarihleri de dahil olmak üzere 36 gün boyunca işletilmek üzere kullandırılacaktır.   Stant Talebinde bulunanların 26 Nisan 2019 Cuma günü saat 16:00’ya kadar Safranbolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.   Yeterlik şartnamesindeki kriterleri sağlayan istekli adayları için 29.04.2019 Pazartesi günü 15:00 da Belediyemiz toplantı Salonunda gerekli görülmesi halinde, Noter huzurunda çekiliş gerçekleştirilerek stant hak sahipleri belirlenecektir.    

                                                                                                                                              Nurten DANIŞMAN                                                                                                                                                  Belediye Başkanı a.                                              Belediye Başkan Yard.                                                                                                                        

 


Yayınlanma tarihi: 19/04/2019