Aranacak kelimeleri giriniz:

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 05 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 
SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 05 MART 2018 TARİHLİ
OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI
 
 TOPLANTI DÖNEMİ    : 05/03/2018
 BİRLEŞİM                       : 1
 OTURUM                         : 1                                                                              SAAT: 17.00
                       
  Belediye Meclisi, 05/03/2018 Pazartesi günü saat 17.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine isti­naden ve 45.maddeye 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkraya göre Belediye Encümeninin memur üyeleri ile Kaymakamlık Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplandı.
Üyelerden: Mali Hizmetler Müdürü Recep DORUK ve Fen İşleri Müdür Vekili Mehmet BAYRAM’ın katıldığı toplantı Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyelerinin manevi huzurunda yapılan 1 dakikalık saygı duruşu sonrasında Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Dr.Fatih ÜRKMEZER tarafından açıldı.  
Ocak ayı meclis toplantısı 09/02/2018 tarihli 4.birleşimine ait meclis kararlarının okunmuş sayılması ve doğruluğu oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.  
     GÜNDEM MADDELERİ                                     
1-Esentepe Mahallesi 220 ada 2 parselin doğusunda yer alan 10 metre genişliğindeki imar yolunun kısmi olarak kapatılması suretiyle oluşturulan alanın mevcut ilköğretim tesis alanına dâhil edilmesine ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi.(İmar Kom.)
2-İlçemiz Yazıköy 273 ada 13-25-40 parsel nolu taşınmaz alanlarda önerilen Kentsel Servis Alanı/Turizm Tesis Alanı ve Park Alanı kullanımlarına ilişkin plan değişikliği konusunun görüşülmesi.(İmar Kom.)
3-İlçemizin muhtelif mahallelerinde daha önceden verilmiş olan yol (cadde-sokak) isimlerinin, Bostanbükü Köyü (mücavir alan) sınırları içinde iken daha sonradan Belediyemiz Musalla Mahallesine dâhil edilen Yıldız Caddesi, Cami Sokak, Değirmen Sokak, Kaya Sokak, Lale Sokak, Vatan Sokak isimlerinin mükerrer olduğundan yeniden isimlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
4-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 56 ada 1 parsel malikinin aynı imar adasında bulunan ve ihdasen kazanılan mülkiyeti Belediyemize ait 43.29 m2 yüzölçümlü 56 ada 32 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.
5-Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına proje sunulması ve projenin başarılı olması durumunda uygulanması, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediyemiz personelinden 1 asil ve 1 yedek kişinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
6-İlçemiz Yeni Mahalle 162 ada 1 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
7-İlçemiz Atatürk (İnönü) Mahallesi 182 ada 7 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
8-İlçemiz Atatürk (İnönü) Mahallesi 572 ada 43 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
9-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 26 ada 11 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
10-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 25 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
11-İlçemiz Çavuş Mahallesi 344 ada 11 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
12-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 42 ada 20 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
13-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 66 ada 9 parsel nolutaşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
14-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 42 ada 9 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
 
 
15-İlçemiz Karaali Mahallesi 393 ada 4 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
16-İlçemiz Babasultan Mahallesi 380 ada 1 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
17-İlçemiz Camikebir Mahallesi 401 ada 15 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
18-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 611 ada 14 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
19-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 1 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
20-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 44 ada 22 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
21-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 41 ada 28 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
22-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 44 ada 9 ve 10 parsel nolu taşınmaz alanların tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
23-14/07/2005 tarih ve 2005/9207 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğinin 38.maddesi uyarınca verilecek olan canlı müzik izin harcının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
24-Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda Belediyemize ait cenaze aracının ve talep olduğu takdirde otobüsün şoförleriyle birlikte ücretsiz olarak şehir dışına çıkışının uygun olup olmayacağı konusunun görüşülmesi.
25-Şehit ailesi mezar yeri tahsisi konusu.
26-İlçemiz Esentepe Mahallesi Işık Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.
27-İlçemiz Sadri Artuç Caddesinde iki yönlü otopark ücretlerinin görüşülmesi.
TEKLİFLER
28-3 ncü derecli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun iptal edilip, 1 nci dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.
29-3 ncü derecli İtfaiye Müdürü kadrosunun iptal edilip, 1 nci dereceli İtfaiye Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.
30-Plan notları revizyonu konusunun görüşülmesi.
31-İlçemiz Cemal CAYMAZ Mahallesi 72 ada 31 parselin doğu tarafında meri imar planında 7 metre olarak öngörülen yolun kamulaştırma talebinin görüşülmesi.
32-İlçemiz Emek Mahallesi 617 ada 63 parsel malikinin, aynı imar adasında bulunan ve ihdasen kazanılan mülkiyeti Belediyemize ait 5.25 m2 yüzölçümlü 617 ada 70 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.
33-Karabük Belediyesi ile Tıbbi Atıkların Toplanması ve Sterilizasyon işi ile ilgili protokolün imzalanması konusunda Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
           
Yukarıda yazılı 6 adet gündem maddesinin Mart ayı Belediye Meclis Toplantısı gündemine alınmasını teklif ederiz.05/03/2018
 
Recep DORUK                                 Mehmet BAYRAM
Mali Hiz.Müd.                                       Fen İşl.Md.V.
 
Tekliflerin gündeme alınması ayrı ayrı oylamaya sunuldu ve tekliflerinde gündeme alınarak gündemin 33 maddeden oluşması oybirliği ile kabul edildi.
 
Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Dr.Fatih ÜRKMEZER, belediyede yapılan atamalarla ilgili aşağıdaki bilgiyi meclise sundu;
Belediyemizde Temizlik İşleri Müdürü kadrosuna Tuncer GÜREL, İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosuna Şeyma ACAR, Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosuna Harun GÜLERYÜZ, İtfaiye Müdürü kadrosuna Mehmet GÖKCÜ, Hukuk İşleri Müdürü kadrosuna Sündüs ÖZTÜRK vekâleten görevlendirilmeleri yapılmıştır.
Belediye Meclisinin bilgisine sunulur.
 
KARAR NO:52
            Gündemin 1 nci maddesi:Esentepe Mahallesi 220 ada 2 parselin doğusunda yer alan 10 metre genişliğindeki imar yolunun kısmi olarak kapatılması suretiyle oluşturulan alanın mevcut ilköğretim tesis alanına dâhil edilmesine ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
            Kaymakam/Belediye Başkanı Vekili Dr.Fatih ÜRKMEZER, İmar Komisyon Raporunun yasal süresi içinde meclise sunulmadığından konunun direk olarak görüşülmesine karar verdi.
            Komşu parsellerden şu ana kadar muvafakat alınamadığından ve evrak eksikliği sebebiyle imar planı değişikliği talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.
 
            KARAR NO:53
            Gündemin 2 nci maddesi:İlçemiz Yazıköy 273 ada 13-25-40 parsel nolu taşınmaz alanlarda önerilen Kentsel Servis Alanı/Turizm Tesis Alanı ve Park Alanı kullanımlarına ilişkin plan değişikliği konusunun görüşülmesi.
            Kaymakam/Belediye Başkanı Vekili Dr.Fatih ÜRKMEZER, İmar Komisyon Raporunun yasal süresi içinde meclise sunulmadığından konunun direk olarak görüşülmesine karar verdi.
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 26/3/b Maddesi, 9/4 maddesine aykırı ve plan değişikliği alanının Belediye Encümenimizin 24.05.2017 tarihli ve 188 sayılı kararı ile alınan 18 nci madde uygulaması düzenleme sınırının içinde bulunduğundan, bu aşamada bahse konu imar uygulamasının dayanak planda değişiklik yapılması durumunda onaylı iş programımızın Belediyemiz kaynaklı sebepler ile aksayacağı ve kamu zararına sebebiyet verebileceğinden, plan değişikliği talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.
 
            Gündemin 3 ncü maddesi Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonuna, 4 ncü maddesinin İmar ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havaleleri oybirliği ile kabul edildi.
 
            KARAR NO:54
            Gündemin 5 nci maddesi:Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına proje sunulması ve projenin başarılı olması durumunda uygulanması, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediyemiz personelinden 1 asil ve 1 yedek kişinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
            Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı teklif çağrısını yayınlamıştır. Bu kapsamda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına proje sunulması ve projenin başarılı olması durumunda uygulanması, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya asil olarak Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Dr.Fatih ÜRKMEZER, yedek olarak Mali Hizmetler Müdürü Recep DORUK oybirliği ile seçildi.
 
            Gündemin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddelerinin İmar Komisyonuna, 23, 24 ve 25 nci maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonuna, 26 nci madde Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonuna, 27, 28 ve 29 ncu maddeler Plan ve Bütçe Komisyonuna, 30 ncu madde İmar Komisyonuna, 31 ve 32 nci maddelerin de İmar ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havaleleri oybirliği ile kabul edildi.
 
Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Dr.Fatih ÜRKMEZER, gündemde kalan maddelerin Kaymakamlık Toplantı Salonunda 06/03/2018 Salı günü saat 15.00’da yapılacak olan birleşimde görüşülmesine karar verdi. Birleşimi kapattı.
 
   
     
Dr.Fatih ÜRKMEZER                            Recep DORUK                  Mehmet BAYRAM                         
  MECLİS BAŞKANI                           MALİ HİZ.MÜD.                  FEN İŞL.MD.V.
                


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi