Aranacak kelimeleri giriniz:

2017 EKİM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN¬TISI GÜNDEMLERİ

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 EKİM AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN­TISI GÜNDEMLERİ
Belediye Meclisi, 02/10/2017 Pazartesi  günü saat 10:00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine isti­naden aşağı­daki gün­dem mad­delerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.
 
GÜNDEM MADDELERİ
1-Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfının başvurusunun görüşülmesi.(İmar-Plan ve Bütçe-Sos.Kül.Faa.Kom.)
2-Belediyemizin logosu hakkında görüşme yapılması.(Sos.Kül.Faa.Kom.)
3-Kurumumuzda görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi,  ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) ile görüşme yapması ve sosyal denge tazminatı sözleşme metni imzalaması için Kaymakam/Belediye Başkanı V.Fatih ÜRKMEZER’e 4688 sayılı kanun uyarınca yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
4-İlçemiz Atatürk Mahallesi Merkez Park yan tarafında bulunan çıkmaz sokağa isim verilmesi talebinin görüşülmesi.
5-İlçemiz Esentepe Mahallesi Selvi Caddesi batısında kalan ve Yeşilırmak Sokaktan başlayan isimsiz yola isim verilmesi talebinin görüşülmesi.
6-Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usul Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arası ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi.
7-Belediyemizde münhal bulunan 8.dereceli 1 adet mühendis, 8.dereceli 1 adet peyzaj mimarı ile 7.dereceli 1 adet eğitmen kadrolarında 2017 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele ödenecek net ücretin görüşülmesi.
8-Yazıköy 403 ada 2 parselde bulunan Belediyemiz mülkiyetine ait 19/1200 hisse payını satın alma talebinin görüşülmesi.
9-3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi hükmü gereği hazırlanan 5 yıllık imar programının görüşülmesi.
10-İlçemiz Karıt mevkiinde bulunan ve meri imar planında İdari Tesis Alanı olarak önerilen mülkiyeti Maliye hazinesine ait 215 ada 1 parsel nolu taşınmaz alanda plan değişikliği talep edilmiş olup, talep doğrultusunda hazırlanan plan değişikliğinin görüşülmesi.
11-İlçemiz Yeni Mahalle Büklüm Sokak No:8 adresinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait halı sahanın Safranbolu Belediyespor Kulübüne tahsisi ile ilgili 04/04/2013 tarih ve 67 numara ile alınan meclis kararındaki tahsis konusunun yeniden görüşülmesi.  


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi